هم وزن - صندوق س. شاخصی کیان-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی هم وزن
نماد 30 رقمی صندوق س. شاخصی کیان-س
کد 5 رقمی نماد KNIF1
کد 12 رقمی نماد IRT3KNIF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. شاخصی کیان-س
نام لاتین شرکت Kian Eqw Index ETF
کد 4 رقمی شرکت KNIF
کد 12 رقمی شرکت IRT3KNIF0003
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام