سپهر - ص.ج. سپهریکم 20% تادیه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سپهر
نماد 30 رقمی ص.ج. سپهریکم 20% تادیه
کد 5 رقمی نماد VC141
کد 12 رقمی نماد IRT3VC140001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص.ج. سپهریکم 20% تادیه
نام لاتین شرکت Sepehr Aval VCF
کد 4 رقمی شرکت VC14
کد 12 رقمی شرکت IRT3VC140004
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه