وتوکا - سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وتوکا
نماد 30 رقمی سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
کد 5 رقمی نماد TOKA1
کد 12 رقمی نماد IRO1TOKA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
نام لاتین شرکت Tukafoolad Inv.
کد 4 رقمی شرکت TOKA
کد 12 رقمی شرکت IRO1TOKA0007
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه استخراج سایر فلزات اساسی