ونوین - بانک‌اقتصادنوین‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ونوین
نماد 30 رقمی بانک‌اقتصادنوین‌
کد 5 رقمی نماد NOVN1
کد 12 رقمی نماد IRO1NOVN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک‌اقتصادنوین‌
نام لاتین شرکت S*EN Bank
کد 4 رقمی شرکت NOVN
کد 12 رقمی شرکت IRO1NOVN0005
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی