ونوین - بانک‌اقتصادنوین‌

آخرین تغییرات

1402/12/02 17:32:32
آخرین قیمت 3090.0000 -0.32
اولین قیمت 3088 -0.39
بیشترین قیمت 3128.0000 0.9
کمترین قیمت 3050.0000 -1.61
قیمت پایانی 3083 -0.55
قیمت پایانی روز قبل 3100
حداکثر قیمت مجاز 3242.00 4.58
حداقل قیمت مجاز 2934.00 -5.35
تعداد معاملات 671
حجم معاملات 21609493
ارزش معاملات 66573390735
میانگین حجم ماه 21223518

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 6421592 15187901
حجم فروش 19978749 1630744
تعداد خرید 100 2
تعداد فروش 172 4

شناسه سهام

نماد فارسی ونوین
نماد 30 رقمی بانک‌اقتصادنوین‌
کد 5 رقمی نماد NOVN1
کد 12 رقمی نماد IRO1NOVN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک‌اقتصادنوین‌
نام لاتین شرکت S*EN Bank
کد 4 رقمی شرکت NOVN
کد 12 رقمی شرکت IRO1NOVN0005
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 3
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی