شیشه10ن - گواهی شیشه شیت2بیرنگAساوه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شیشه10ن
نماد 30 رقمی گواهی شیشه شیت2بیرنگAساوه
کد 5 رقمی نماد L0101
کد 12 رقمی نماد IRK2GLAS0101
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی شیشه شیت2بیرنگAساوه
نام لاتین شرکت Glass Commodity-10
کد 4 رقمی شرکت GLAS
کد 12 رقمی شرکت IRK2GLAS0103
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه