بسویچ - پارس‌سویچ‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بسویچ
نماد 30 رقمی پارس‌سویچ‌
کد 5 رقمی نماد SWIC1
کد 12 رقمی نماد IRO1SWIC0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پارس‌سویچ‌
نام لاتین شرکت Pars Switch
کد 4 رقمی شرکت SWIC
کد 12 رقمی شرکت IRO1SWIC0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
زیرگروه تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق