صجم607 - صکوک مرابحه جم607-6ماهه 18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صجم607
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه جم607-6ماهه 18%
کد 5 رقمی نماد AE2Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6AE020671
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه جم607-6ماهه 18%
نام لاتین شرکت Sokuk Murabehe JAM
کد 4 رقمی شرکت AE02
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE020675
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی