سیستم - همکاران سیستم

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سیستم
نماد 30 رقمی همکاران سیستم
کد 5 رقمی نماد SYSM1
کد 12 رقمی نماد IRO1SYSM0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت همکاران سیستم
نام لاتین شرکت Hamkaran System Co
کد 4 رقمی شرکت SYSM
کد 12 رقمی شرکت IRO1SYSM0004
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار