بازرگام - پست پیشگامان بادپا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بازرگام
نماد 30 رقمی پست پیشگامان بادپا
کد 5 رقمی نماد BZGP1
کد 12 رقمی نماد IRO7BZGP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پست پیشگامان بادپا
نام لاتین شرکت Pishgaman Badpa
کد 4 رقمی شرکت BZGP
کد 12 رقمی شرکت IRO7BZGP0007
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه اطلاعات و ارتباطات
زیرگروه خدمات ارزش افزوده