واعتبار - سرمایه گذاری اعتبار ایران

آخرین تغییرات

1402/12/12 11:08:09
آخرین قیمت 2443 6.96
اولین قیمت 2261 -1.01
بیشترین قیمت 2443 6.96
کمترین قیمت 2261 -1.01
قیمت پایانی 2425 6.17
قیمت پایانی روز قبل 2284
حداکثر قیمت مجاز 2443.00 6.96
حداقل قیمت مجاز 2125.00 -6.96
تعداد معاملات 519
حجم معاملات 16145102
ارزش معاملات 39156855444
میانگین حجم ماه 15253179

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 14145102 2000000
حجم فروش 16145102 0
تعداد خرید 81 1
تعداد فروش 198 0

شناسه سهام

نماد فارسی واعتبار
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری اعتبار ایران
کد 5 رقمی نماد IDOC1
کد 12 رقمی نماد IRO1IDOC0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران
نام لاتین شرکت Iran Motorcycle
کد 4 رقمی شرکت IDOC
کد 12 رقمی شرکت IRO1IDOC0007
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی