واعتبار - سرمایه گذاری اعتبار ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی واعتبار
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری اعتبار ایران
کد 5 رقمی نماد IDOC1
کد 12 رقمی نماد IRO1IDOC0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران
نام لاتین شرکت Iran Motorcycle
کد 4 رقمی شرکت IDOC
کد 12 رقمی شرکت IRO1IDOC0007
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی