وکار - بانک‌ کارآفرین‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وکار
نماد 30 رقمی بانک‌ کارآفرین‌
کد 5 رقمی نماد KRAF1
کد 12 رقمی نماد IRO1KRAF0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک‌ کارآفرین‌
نام لاتین شرکت Karafarin Bank
کد 4 رقمی شرکت KRAF
کد 12 رقمی شرکت IRO1KRAF0000
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی