زعف0210پ08 - زعفران0210نگین روستا(پ)

آخرین تغییرات

1402/12/02 06:10:11
آخرین قیمت 790000.0000 -0.4
اولین قیمت 770000.0000 -2.92
بیشترین قیمت 790000 -0.4
کمترین قیمت 790000.0000 -0.4
قیمت پایانی 793170 0
قیمت پایانی روز قبل 793170
حداکثر قیمت مجاز 840284.00 5.94
حداقل قیمت مجاز 760258.00 -4.15
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 189

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 306 0
حجم فروش 306 0
تعداد خرید 1 0
تعداد فروش 2 0

شناسه سهام

نماد فارسی زعف0210پ08
نماد 30 رقمی زعفران0210نگین روستا(پ)
کد 5 رقمی نماد A0821
کد 12 رقمی نماد IRK1A08202A1
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت زعفران0210نگین روستا(پ)
نام لاتین شرکت Zaferan 0210-82
کد 4 رقمی شرکت A082
کد 12 رقمی شرکت IRK1A08202A3
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی