بمولد - مولد نیروگاهی تجارت فارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بمولد
نماد 30 رقمی مولد نیروگاهی تجارت فارس
کد 5 رقمی نماد FTJZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3FTJZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس
نام لاتین شرکت Fars Tejarat Plant
کد 4 رقمی شرکت FTJZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3FTJZ0000
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
زیرگروه تولید انتقال و توزیع نیروی برق