صایپا409 - صکوک مرابحه صایپا409-3ماهه 18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صایپا409
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه صایپا409-3ماهه 18%
کد 5 رقمی نماد SX1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6SX010491
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه صایپا409-3ماهه 18%
نام لاتین شرکت Sokuk Saipa 409
کد 4 رقمی شرکت SX01
کد 12 رقمی شرکت IRB6SX010491
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری