صایپا409 - صکوک مرابحه صایپا409-3ماهه 18%

آخرین تغییرات

1402/12/02 06:10:09
آخرین قیمت 1000000.0000 0
اولین قیمت 980316.0000 -1.97
بیشترین قیمت 1000000.0000 0
کمترین قیمت 1000000.0000 0
قیمت پایانی 1000000 0
قیمت پایانی روز قبل 1000000
حداکثر قیمت مجاز 1050000.00 5
حداقل قیمت مجاز 950000.00 -5
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 113641

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 100
حجم فروش 0 100
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

شناسه سهام

نماد فارسی صایپا409
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه صایپا409-3ماهه 18%
کد 5 رقمی نماد SX1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6SX010491
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه صایپا409-3ماهه 18%
نام لاتین شرکت Sokuk Saipa 409
کد 4 رقمی شرکت SX01
کد 12 رقمی شرکت IRB6SX010491
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری