رشد - صندوق س.رشد پایدار آبان-د

آخرین تغییرات

1402/12/12 14:58:47
آخرین قیمت 10279.0000 0.19
اولین قیمت 10279 0.19
بیشترین قیمت 10279.0000 0.19
کمترین قیمت 10278.0000 0.19
قیمت پایانی 10278 0.19
قیمت پایانی روز قبل 10259
حداکثر قیمت مجاز 11284.00 9.99
حداقل قیمت مجاز 9234.00 -9.99
تعداد معاملات 40
حجم معاملات 2312136
ارزش معاملات 23764227916
میانگین حجم ماه 1967395

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 102944 2209192
حجم فروش 2312136 0
تعداد خرید 13 1
تعداد فروش 22 0

شناسه سهام

نماد فارسی رشد
نماد 30 رقمی صندوق س.رشد پایدار آبان-د
کد 5 رقمی نماد RSHF1
کد 12 رقمی نماد IRT3RSHF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.رشد پایدار آبان-د
نام لاتین شرکت Roshd ETF
کد 4 رقمی شرکت RSHF
کد 12 رقمی شرکت IRT3RSHF0002
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت