صاما411 - صکوک مرابحه آما411-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صاما411
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه آما411-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AB1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6AB0104B1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه آما411-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Sokuk Ama 411
کد 4 رقمی شرکت AB01
کد 12 رقمی شرکت IRB6AB0104B6
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه ساخت محصولات فلزی
زیرگروه تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده