آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دانا
نماد 30 رقمی بیمه دانا
کد 5 رقمی نماد BDAN1
کد 12 رقمی نماد IRO1BDAN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه دانا
نام لاتین شرکت Dana Insurance
کد 4 رقمی شرکت BDAN
کد 12 رقمی شرکت IRO1BDAN0007
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی