غنوش - نوش‌ مازندران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غنوش
نماد 30 رقمی نوش‌ مازندران‌
کد 5 رقمی نماد NOSH1
کد 12 رقمی نماد IRO1NOSH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت نوش‌ مازندران‌
نام لاتین شرکت Noush Maz.
کد 4 رقمی شرکت NOSH
کد 12 رقمی شرکت IRO1NOSH0008
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات