آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غگزح
نماد 30 رقمی ح . گز سکه
کد 5 رقمی نماد GSKX1
کد 12 رقمی نماد IRR5GSKS0101
نوع اوراق 401
نام شرکت ح . گز سکه
نام لاتین شرکت Gaz Sekkeh-R
کد 4 رقمی شرکت GSKS
کد 12 رقمی شرکت IRR5GSKS0106
بازار شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس
کد تابلو 9
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات