پرتو - صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پرتو
نماد 30 رقمی صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
کد 5 رقمی نماد PATF1
کد 12 رقمی نماد IRT3PATF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
نام لاتین شرکت Parto ETF
کد 4 رقمی شرکت PATF
کد 12 رقمی شرکت IRT3PATF0000
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام