پویا - ص.ج.پویا الگوریتم70%تادیه

آخرین تغییرات

1401/09/14 03:29:59
آخرین قیمت 422400.0000 76
اولین قیمت 422400.0000 76
بیشترین قیمت 422400.0000 76
کمترین قیمت 422400.0000 76
قیمت پایانی 722400.0000 201
قیمت پایانی روز قبل 240000.0000
حداکثر قیمت مجاز 794640.0000 231.1
حداقل قیمت مجاز 650160.0000 170.9
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

شناسه سهام

نماد فارسی پویا
نماد 30 رقمی ص.ج.پویا الگوریتم70%تادیه
کد 5 رقمی نماد VC101
کد 12 رقمی نماد IRT3VC100001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص.ج.پویا الگوریتم70%تادیه
نام لاتین شرکت Pouya AlGO VCF-VR
کد 4 رقمی شرکت VC10
کد 12 رقمی شرکت IRT3VC100008
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه