دعبید - لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دعبید
نماد 30 رقمی لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
کد 5 رقمی نماد ABDI1
کد 12 رقمی نماد IRO1ABDI0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
نام لاتین شرکت Dr. Abidi Lab.
کد 4 رقمی شرکت ABDI
کد 12 رقمی شرکت IRO1ABDI0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی