خاور - ایران خودرو دیزل

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خاور
نماد 30 رقمی ایران خودرو دیزل
کد 5 رقمی نماد IKDP1
کد 12 رقمی نماد IRO3IKDP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ایران خودرو دیزل
نام لاتین شرکت IranKhodro Diesel
کد 4 رقمی شرکت IKDP
کد 12 رقمی شرکت IRO3IKDP0004
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری