کاذر - فرآورده‌های‌نسوزآذر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کاذر
نماد 30 رقمی فرآورده‌های‌نسوزآذر
کد 5 رقمی نماد NSAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1NSAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فرآورده‌های‌نسوزآذر
نام لاتین شرکت Azar Refract.
کد 4 رقمی شرکت NSAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1NSAZ0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید محصولات سرامیکی نسوز