کفرآور - فرآورده های سیمان شرق

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کفرآور
نماد 30 رقمی فرآورده های سیمان شرق
کد 5 رقمی نماد KFRP1
کد 12 رقمی نماد IRO7KFRP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فرآورده های سیمان شرق
نام لاتین شرکت Siman Shargh PR
کد 4 رقمی شرکت KFRP
کد 12 رقمی شرکت IRO7KFRP0007
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ