کرومیت - توسعه معادن کرومیت کاوندگان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کرومیت
نماد 30 رقمی توسعه معادن کرومیت کاوندگان
کد 5 رقمی نماد KVNZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3KVNZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان
نام لاتین شرکت Kavandegan bana
کد 4 رقمی شرکت KVNZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3KVNZ0003
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج کانه فلزی غیرآهن