انرژی - بورس انرژی ایران

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:53
آخرین قیمت 23600 -0.63
اولین قیمت 23600 -0.63
بیشترین قیمت 23880.0000 0.55
کمترین قیمت 23500 -1.05
قیمت پایانی 23690 -0.25
قیمت پایانی روز قبل 23750
حداکثر قیمت مجاز 24930.00 4.97
حداقل قیمت مجاز 22570.00 -4.97
تعداد معاملات 1199
حجم معاملات 2784621
ارزش معاملات 65970900740
میانگین حجم ماه 5625823

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 2700777 83844
حجم فروش 2088263 696358
تعداد خرید 455 4
تعداد فروش 309 4

شناسه سهام

نماد فارسی انرژی
نماد 30 رقمی بورس انرژی ایران
کد 5 رقمی نماد BENC1
کد 12 رقمی نماد IRO1BENC0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بورس انرژی ایران
نام لاتین شرکت Other Energy B.
کد 4 رقمی شرکت BENC
کد 12 رقمی شرکت IRO1BENC0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 1
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار