انرژی - بورس انرژی ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی انرژی
نماد 30 رقمی بورس انرژی ایران
کد 5 رقمی نماد BENC1
کد 12 رقمی نماد IRO1BENC0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بورس انرژی ایران
نام لاتین شرکت Other Energy B.
کد 4 رقمی شرکت BENC
کد 12 رقمی شرکت IRO1BENC0004
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار