جهرم - پتروشیمی جهرم

آخرین تغییرات

1402/11/24 12:29:00
آخرین قیمت 839.0000 2.32
اولین قیمت 817.0000 -0.37
بیشترین قیمت 848.0000 3.41
کمترین قیمت 817.0000 -0.37
قیمت پایانی 833.0000 1.59
قیمت پایانی روز قبل 820.0000
حداکثر قیمت مجاز 849.0000 3.54
حداقل قیمت مجاز 817.0000 -0.37
تعداد معاملات 1
حجم معاملات 40000
ارزش معاملات 32680000.0000
میانگین حجم ماه 2725337

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 539303 0
حجم فروش 539303 0
تعداد خرید 9 0
تعداد فروش 10 0

شناسه سهام

نماد فارسی جهرم
نماد 30 رقمی پتروشیمی جهرم
کد 5 رقمی نماد PJHP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PJHP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی جهرم
نام لاتین شرکت Jahrom Petro.
کد 4 رقمی شرکت PJHP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PJHP0000
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود