جهرم - پتروشیمی جهرم

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی جهرم
نماد 30 رقمی پتروشیمی جهرم
کد 5 رقمی نماد PJHP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PJHP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی جهرم
نام لاتین شرکت Jahrom Petro.
کد 4 رقمی شرکت PJHP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PJHP0000
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود