کیسون - شرکت کیسون

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کیسون
نماد 30 رقمی شرکت کیسون
کد 5 رقمی نماد KSNP1
کد 12 رقمی نماد IRO7KSNP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شرکت کیسون
نام لاتین شرکت S*Kayson
کد 4 رقمی شرکت KSNP
کد 12 رقمی شرکت IRO7KSNP0006
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه پیمانکاری املاک و مستغلات