تاپکیش - تجارت الکترونیک پارسیان کیش

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تاپکیش
نماد 30 رقمی تجارت الکترونیک پارسیان کیش
کد 5 رقمی نماد KPEZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3KPEZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش
نام لاتین شرکت Kish Parsian E-COM
کد 4 رقمی شرکت KPEZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3KPEZ0002
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه سایر فعالیت های رایانه ای