سی تیپ2ن18 - گواهی سیمان تیپ2سامان غرب(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن18
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ2سامان غرب(ن)
کد 5 رقمی نماد N0181
کد 12 رقمی نماد IRK2N0180001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ2سامان غرب(ن)
نام لاتین شرکت Cement Tip2 Gharb
کد 4 رقمی شرکت N018
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0180003
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ