زرین - صندوق س. سهام زرین کوروش-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زرین
نماد 30 رقمی صندوق س. سهام زرین کوروش-س
کد 5 رقمی نماد ZAKF1
کد 12 رقمی نماد IRT3ZAKF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. سهام زرین کوروش-س
نام لاتین شرکت Zarin Korosh ETF
کد 4 رقمی شرکت ZAKF
کد 12 رقمی شرکت IRT3ZAKF0007
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام