بوعلی - پتروشیمی بوعلی سینا

آخرین تغییرات

1402/12/02 18:22:54
آخرین قیمت 58480 0.09
اولین قیمت 58410 -0.03
بیشترین قیمت 58550 0.21
کمترین قیمت 58130.0000 -0.51
قیمت پایانی 58400 -0.05
قیمت پایانی روز قبل 58430
حداکثر قیمت مجاز 61350.00 5
حداقل قیمت مجاز 55510.00 -5
تعداد معاملات 1215
حجم معاملات 1553005
ارزش معاملات 90696041620
میانگین حجم ماه 2371075

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 915389 637616
حجم فروش 1046066 506939
تعداد خرید 389 3
تعداد فروش 472 4

شناسه سهام

نماد فارسی بوعلی
نماد 30 رقمی پتروشیمی بوعلی سینا
کد 5 رقمی نماد BONA1
کد 12 رقمی نماد IRO1BONA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
نام لاتین شرکت BoualiSina Petro.
کد 4 رقمی شرکت BONA
کد 12 رقمی شرکت IRO1BONA0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود