کمنگنز - معادن‌منگنزایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کمنگنز
نماد 30 رقمی معادن‌منگنزایران‌
کد 5 رقمی نماد MNGZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1MNGZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت معادن‌منگنزایران‌
نام لاتین شرکت Iran Mn. Mines
کد 4 رقمی شرکت MNGZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1MNGZ0002
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج کانه فلزی غیرآهن