لازما - کارخانه های صنعتی آزمایش

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی لازما
نماد 30 رقمی کارخانه های صنعتی آزمایش
کد 5 رقمی نماد AZMP1
کد 12 رقمی نماد IRO7AZMP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش
نام لاتین شرکت Azmayesh
کد 4 رقمی شرکت AZMP
کد 12 رقمی شرکت IRO7AZMP0000
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید وسایل خانگی