معیار - سرمایه گذاری معیار صنعت پارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی معیار
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
کد 5 رقمی نماد PSMP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PSMP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
نام لاتین شرکت Meyar Sanat
کد 4 رقمی شرکت PSMP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PSMP0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی