حشکوه - دلیجان طلایی شکوه پارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حشکوه
نماد 30 رقمی دلیجان طلایی شکوه پارس
کد 5 رقمی نماد DLIP1
کد 12 رقمی نماد IRO7DLIP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس
نام لاتین شرکت Delijan Pars
کد 4 رقمی شرکت DLIP
کد 12 رقمی شرکت IRO7DLIP0009
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن