کمرجان - بازرگانی و تولیدی مرجان کار

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کمرجان
نماد 30 رقمی بازرگانی و تولیدی مرجان کار
کد 5 رقمی نماد MRJZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3MRJZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار
نام لاتین شرکت Marjan Kar
کد 4 رقمی شرکت MRJZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3MRJZ0003
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ