کاشی کاشمر - تولید کاشی زهره کاشمر

آخرین تغییرات

0001/01/02 04:30:00
آخرین قیمت 0 -100
اولین قیمت 0 -100
بیشترین قیمت 0 -100
کمترین قیمت 0 -100
قیمت پایانی 1000.0000 0
قیمت پایانی روز قبل 1000.0000
حداکثر قیمت مجاز 0.0000 -100
حداقل قیمت مجاز 0.0000 -100
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

شناسه سهام

نماد فارسی کاشی کاشمر
نماد 30 رقمی تولید کاشی زهره کاشمر
کد 5 رقمی نماد ZF951
کد 12 رقمی نماد IRO3ZF950001
نام شرکت تولید کاشی زهره کاشمر
نام لاتین شرکت Kashmar Tile
کد 4 رقمی شرکت ZF95
کد 12 رقمی شرکت IRO3ZF950000
بازار بازار سوم فرابورس
کد تابلو 5
گروه کاشی و سرامیک
زیرگروه تولید گل و سرامیک ساختمانی