آخرین تغییرات

1402/12/08 17:11:31
آخرین قیمت 1573 0.06
اولین قیمت 1596 1.53
بیشترین قیمت 1620 3.05
کمترین قیمت 1562 -0.64
قیمت پایانی 1587 0.95
قیمت پایانی روز قبل 1572
حداکثر قیمت مجاز 1682.00 7
حداقل قیمت مجاز 1462.00 -7
تعداد معاملات 350
حجم معاملات 14508884
ارزش معاملات 23024474621
میانگین حجم ماه 6030477

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 8924308 5584576
حجم فروش 14336932 171952
تعداد خرید 99 1
تعداد فروش 111 1

شناسه سهام

نماد فارسی آسیا
نماد 30 رقمی بیمه آسیا
کد 5 رقمی نماد ASIA1
کد 12 رقمی نماد IRO1ASIA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه آسیا
نام لاتین شرکت Asia Bime
کد 4 رقمی شرکت ASIA
کد 12 رقمی شرکت IRO1ASIA0008
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی