سحرخیز - صندوق س. گروه زعفران سحرخیز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سحرخیز
نماد 30 رقمی صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
کد 5 رقمی نماد SAHR1
کد 12 رقمی نماد IRTKSAHR0001
نوع اوراق صندوق
نام شرکت صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
نام لاتین شرکت SaharKhiz ETF
کد 4 رقمی شرکت SAHR
کد 12 رقمی شرکت IRTKSAHR0008
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام