صدف - صندوق س صدف سهام-سهام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صدف
نماد 30 رقمی صندوق س صدف سهام-سهام
کد 5 رقمی نماد SDAF1
کد 12 رقمی نماد IRT1SDAF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س صدف سهام-سهام
نام لاتین شرکت SADAF ETF
کد 4 رقمی شرکت SDAF
کد 12 رقمی شرکت IRT1SDAF0007
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام