تملی1402 - امتیازتسهیلات ملی سال 1402

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/05 12:11:00
آخرین قیمت 911617.0000 5
اولین قیمت 911617.0000 5
بیشترین قیمت 911617.0000 5
کمترین قیمت 911617.0000 5
قیمت پایانی 911617.0000 5
قیمت پایانی روز قبل 868207.0000
حداکثر قیمت مجاز 957197.0000 10.25
حداقل قیمت مجاز 866037.0000 -0.25
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 54

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 1 0
تعداد فروش 1 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی تملی1402
نماد 30 رقمی امتیازتسهیلات ملی سال 1402
کد 5 رقمی نماد TM501
کد 12 رقمی نماد IRO6MELZ4021
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت امتیازتسهیلات ملی سال 1402
نام لاتین شرکت Melli Mortgage1402
کد 4 رقمی شرکت MELZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MELZ4029
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

تبادل نظر