تابا - تابان نیرو سپاهان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تابا
نماد 30 رقمی تابان نیرو سپاهان
کد 5 رقمی نماد TABP1
کد 12 رقمی نماد IRO7TABP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تابان نیرو سپاهان
نام لاتین شرکت Sepahan Niroo
کد 4 رقمی شرکت TABP
کد 12 رقمی شرکت IRO7TABP0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه خدمات فنی و مهندسی
زیرگروه سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی