صنایع بلوچ - گسترش صنایع بلوچ

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 0001/01/02 04:30:00
آخرین قیمت 0 -100
اولین قیمت 0 -100
بیشترین قیمت 0 -100
کمترین قیمت 0 -100
قیمت پایانی 1000.0000 0
قیمت پایانی روز قبل 1000.0000
حداکثر قیمت مجاز 0.0000 -100
حداقل قیمت مجاز 0.0000 -100
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی صنایع بلوچ
نماد 30 رقمی گسترش صنایع بلوچ
کد 5 رقمی نماد ZF801
کد 12 رقمی نماد IRO3ZF800001
نام شرکت گسترش صنایع بلوچ
نام لاتین شرکت Balooch Ind.
کد 4 رقمی شرکت ZF80
کد 12 رقمی شرکت IRO3ZF800007
بازار بازار سوم فرابورس
کد تابلو 5
گروه منسوجات
زیرگروه آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی

تبادل نظر