لپارس - پارس‌ الکتریک‌

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:41
آخرین قیمت 31100 -3.39
اولین قیمت 31270 -2.86
بیشترین قیمت 31990.0000 -0.62
کمترین قیمت 31060 -3.51
قیمت پایانی 31380 -2.52
قیمت پایانی روز قبل 32190
حداکثر قیمت مجاز 33790.00 4.97
حداقل قیمت مجاز 30590.00 -4.97
تعداد معاملات 599
حجم معاملات 905377
ارزش معاملات 28407314980
میانگین حجم ماه 1734785

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 905377 0
حجم فروش 905377 0
تعداد خرید 291 0
تعداد فروش 161 0

شناسه سهام

نماد فارسی لپارس
نماد 30 رقمی پارس‌ الکتریک‌
کد 5 رقمی نماد PELC1
کد 12 رقمی نماد IRO1PELC0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پارس‌ الکتریک‌
نام لاتین شرکت Pars Electric
کد 4 رقمی شرکت PELC
کد 12 رقمی شرکت IRO1PELC0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 3
گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
زیرگروه گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته