بپاس - بیمه پاسارگاد

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بپاس
نماد 30 رقمی بیمه پاسارگاد
کد 5 رقمی نماد BIPZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3BIPZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه پاسارگاد
نام لاتین شرکت S*Pasargad Insur.
کد 4 رقمی شرکت BIPZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3BIPZ0009
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه فعالیتهای مالی و اجرائی