شیشه50ن - گواهی شیشه فلوت6بیرنگAلیا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شیشه50ن
نماد 30 رقمی گواهی شیشه فلوت6بیرنگAلیا
کد 5 رقمی نماد L0501
کد 12 رقمی نماد IRK2GLAS0501
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی شیشه فلوت6بیرنگAلیا
نام لاتین شرکت Glass Commodity-50
کد 4 رقمی شرکت GLAS
کد 12 رقمی شرکت IRK2GLAS0509
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه