دکپسول - تولید ژلاتین کپسول ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دکپسول
نماد 30 رقمی تولید ژلاتین کپسول ایران
کد 5 رقمی نماد IGCZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3IGCZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران
نام لاتین شرکت Iran Gel.Capsule
کد 4 رقمی شرکت IGCZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3IGCZ0009
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی