تکنار - مجتمع معادن مس تکنار

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تکنار
نماد 30 رقمی مجتمع معادن مس تکنار
کد 5 رقمی نماد NARP1
کد 12 رقمی نماد IRO7NARP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مجتمع معادن مس تکنار
نام لاتین شرکت Taknar Copper
کد 4 رقمی شرکت NARP
کد 12 رقمی شرکت IRO7NARP0009
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج کانه فلزی غیرآهن